Queremos el pan, pero también queremos las rosas

convo-Cartell març Mesa 2016 lqsmosMesa de Catalunya*. LQSomos. Marzo 2015

Això cridaven fa més d’un segle les obreres del tèxtil de Lawrence, Massachussets als Estats Units. Unes dones que van ser el motor i les protagonistes d’una de les dures vagues de principis de segle i que van assolir amb èxit les seves reivindicacions. Va ser una vaga encapçalada per dones, moltes emigrades vingudes d’arreu, que parlaven desenes d’idiomes diferents, lluitadores, imaginatives, organitzades, valentes, dones que van descobrir que servien per a alguna cosa més que treballar a la fàbrica i a casa, que es van adonar que podien empènyer el món.

Totes aquestes lluites van obrir finestres a nous escenaris a les dones antifeixistes, a les dones lliures, que es formaven en ateneus i sindicats, moltes vegades amb l’oposició dels seus homes, dels companys de feina que no les volien a les reunions o que marxessin en els piquets sense respectar el seu dret a lluitar pels seus drets. El nostre agraïment i reconeixement a totes aquestes dones pioneres, anònimes, que van patir vexacions, cops, que van passar per la presó i que van morir defensant el seu dret a ser ciutadanes de primera classe amb dret a vot. Dones que treballaven per un salari més baix, com ara, que feien les feines de casa, com una majoria ara, que cuidaven de filles i de persones malaltes i grans, com ara majoritàriament i que es van rebel·lar contra l’actitud d’homes amos i senyors, una postura que avui en dia es reflecteix en què encara la presència de la dona en càrrecs de responsabilitat és minoritària. Una actitud que es deixa veure en el maltractament i les morts de les dones víctimes de la violència masclista, en el tractament sexista de la informació i la publicitat i en els models socials.

Les dones que van somiar l’emancipació en temps de República volien el pa, la seva independència econòmica, el seu dret a un treball digne, el seu dret al respecte i la igualtat, a no ser assetjades sexualment pels patrons de les fàbriques i pels amos de la terra, dret a la planificació familiar, al divorci, a l’avortament, a no ser coaccionades per l’Església. Volien el dret a vot per a decidir sobre la seva vida i sobre un món cada dia més pensat i imaginat en clau de dona. Desitjos que van començar a ser una realitat republicana. Una dona que va agafar el fusell per a defensar una oportunitat de construir un món on les seves filles tinguessin les mateixes oportunitats que els seus fills. Una dona que va treballar a la rereguarda mantenint vives les opcions de vèncer a un feixisme que vindria a condemnar-la a mort, a presó, a humiliacions públiques, a ser úters reproductius, a ser propietat dels homes que tenien dret a sotmetre-les a esclavatge domèstic i maltractaments amb total impunitat, obligada a renunciar a la seva sexualitat i el dret sobre el seu cos, alienada per l’Església que li marcava el camí de filla, esposa i mare abocada a les tasques domèstiques. Però aquestes dones també van voler les roses. Unes roses punts de llibres de la cultura negada, unes roses perfum de les escoles on aprendre nenes i nens lliçons d’igualtat de drets, unes roses que poguessin lluir en llars dignes d’aquest nom, unes roses per lligar a les seves eines de feina al camp i a la ciutat, per a col·locar a fàbriques, botigues, oficines, a les finestretes de l’administració, als despatxos d’alcaldies i ministeris, sobre les taules i taulells de dones empoderades i amb poder i amb aquesta dolça flaire de roses construir un món millor somiat per dones.

Aquestes dones no van voler haver-se de ferir les mans amb les roses plenes d’espines que creixien als jardins del masclisme i el feixisme, roses que van haver de deixar sobre tombes i fosses de familiars, amigues i amics assassinats pels colpistes. No volien vessar la seva sang per a continuar regant una terra erma on elles no podien recollir cap fruit.

Per totes aquestes dones que van voler el pa, les roses, la llibertat, els drets, la cultura, que van tenir la valentia de lluitar per a intentar aconseguir-ho, a totes aquestes dones dediquem la nostra concentració. En aquestes dones pioneres ens emmirallem per a continuar lluitant per la veritat, la justícia i la reparació per a les víctimes del franquisme i de la transició i l’anul·lació dels judicis del franquisme. I per a denunciar que masclisme és feixisme i que el respecte dels drets humans forma part de l’emancipació de més de la meitat de la població mundial, de les dones que fan rodar el món.

A les dones lliures i antifeixistes.

* Mesa de Catalunya d’entitas memorialistes

Castellá:

Queremos el pan, pero también queremos las rosas

Esto pedian hace más de un siglo las obreras del textil de Lawrence, Massachussets en Estados Unidos. Unas mujeres que fueron el motor y las protagonistas de una de las duras huelgas de principios de siglo y que lograron con éxito sus reivindicaciones. Fue una huelga encabezada por mujeres, muchas emigradas venidas de todas partes, que hablaban decenas de idiomas diferentes, luchadoras, imaginativas, organizadas, valientes, mujeres que descubrieron que servían para alguna cosa más que trabajar en la fábrica y en casa, que se dieron cuenta que podían empujar el mundo.

Todas estas luchas abrieron ventanas a nuevos escenarios a las mujeres antifascistas, a las mujeres libres, que se formaban en ateneos y sindicatos, muchas veces con la oposición de sus hombres, de los compañeros de trabajo que no las querían a las reuniones o que marcharan en los piquetes sin respetar su derecho a luchar por sus derechos. Nuestro agradecimiento y reconocimiento a todas estas mujeres pioneras, anónimas, que sufrieron vejaciones, golpes, que pasaron por la cárcel y que murieron defendiendo su derecho a ser ciudadanas de primera clase con derecho a voto. Mujeres que trabajaban por un salario más bajo, como ahora, que hacían las tareas del hogar, como una mayoría ahora, que cuidaban de hijas y de personas enfermas y mayores, como mayoritariamente y que se rebelaron contra la actitud de hombres amos y señores, una postura que hoy en día se refleja en que aún la presencia de la mujer en cargos de responsabilidad es minoritaria. Una actitud que se deja ver en el maltrato y las muertes de las mujeres víctimas de la violencia machista, en el tratamiento sexista de la información y la publicidad y en los modelos sociales.

Las mujeres que soñaron la emancipación en tiempos de República querían el pan, su independencia económica, su derecho a un trabajo digno, su derecho al respeto y la igualdad, a no ser acosadas sexualmente por los patrones de las fábricas y los dueños de la tierra, derecho a la planificación familiar, el divorcio, al aborto, a no ser coaccionadas por la Iglesia. Querían el derecho a voto para decidir sobre su vida y sobre un mundo cada día más pensado e imaginado en clave de mujer. Deseos que comenzaron a ser una realidad republicana. Una mujer que cogió el fusil para defender una oportunidad de construir un mundo donde sus hijas tuvieran las mismas oportunidades que sus hijos. Una mujer que trabajó en la retaguardia manteniendo vivas las opciones de vencer a un fascismo que vendría a condenarla a muerte, cárcel, a humillaciones públicas, a ser úteros reproductivos, a ser propiedad de los hombres que tenían derecho a someterlas a esclavitud doméstica y malos tratos con total impunidad, obligada a renunciar en su sexualidad y el derecho sobre su cuerpo, alienada por la Iglesia que le marcaba el camino de hija, esposa y madre vertida a las tareas domésticas. Pero estas mujeres también quisieron las rosas. Unas rosas puntos de libros de la cultura negada, unas rosas perfume de colegios donde aprender niñas y niños lecciones de igualdad de derechos, unos rosas que pudieran lucir en hogares dignos de este nombre, unas rosas para ligar a sus herramientas de trabajo en el campo y en la ciudad, para colocar en fábricas, tiendas, oficinas en las ventanillas de la administración, a los despachos de alcaldías y ministerios, sobre las mesas y mostradores de mujeres empoderadas y con poder y con esta dulce aroma de rosas construir un mundo mejor soñado por mujeres.

Estas mujeres no quisieron tener que herir las manos con las rosas llenas de espinas que crecían en los jardines del machismo y el fascismo, rosas que tuvieron que dejar sobre tumbas y fosas de familiares, amigas y amigos asesinados por los golpistas. No querían derramar su sangre para continuar regando una tierra yerma donde ellas no podían recoger ningún fruto.

Por todas estas mujeres que quisieron el pan, las rosas, la libertad, los derechos, la cultura, que tuvieron la valentía de luchar para intentar conseguirlo, a todas estas mujeres dedicamos nuestra concentración. En estas mujeres pioneras nos reflejamos para seguir luchando por la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas del franquismo y la transición y la anulación de los juicios del franquismo. Y para denunciar que machismo es fascismo y que el respeto de los derechos humanos forma parte de la emancipación de más de la mitad de la población mundial, de las mujeres que hacen rodar el mundo.

A las mujeres libres y antifascistas.

Publicado por Mesa de Cataluña

LQSomos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Nos obligan a molestarte con las "galletitas informáticas". Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar